Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap handlar om att kunna coacha och inspirera sin personal. Varje medarbetare är unik och det är din uppgift som chef att skapa de rätta förutsättningarna så att de når sin fulla potential. Nedan följer några tips på utbildningar som hjälper dig att utveckla ett coachande förhållningssätt.

Tips på ledarskapskurser

UGL - Utveckling Grupp och Ledare
UGL - Utveckling Grupp och Ledare
Utveckling av Grupp och Ledare är Sveriges mest populära ledarskapsutbildning. Tusentals deltagare…
29 900 kr
Båstad, 2013-01-14
Järna, 2013-01-14
Järna, 2013-02-04
Leda utan att vara chef
Leda utan att vara chef
Har du en roll där du behöver vägleda andra? Får du arbetsuppgifter delegerade till dig som du för…
14 300 kr
Stockholm, 2013-01-21
Stockholm, 2013-02-26
Göteborg, 2013-03-04
Målstyrt ledarskap
Målstyrt ledarskap
Vill du driva verksamheten framåt med resultaten i fokus? Vill du fatta snabba och säkra beslut me…
19 900 kr
Stockholm, 2013-01-22
Stockholm, 2013-03-26
Stockholm, 2013-05-16
Ny som chef
Ny som chef
Vill du skapa effektiva team utifrån rätt ledning i rätt situation? Vill du lära dig att leda indi…
25 900 kr
Stockholm, 2013-01-23
Stockholm, 2013-03-07
Stockholm, 2013-05-06
Ledarskap att leda
Ledarskap att leda
Vill du öka förmågan att skapa motivation, engagemang och trivsel hos de individer du leder? Vill …
19 900 kr
Stockholm, 2013-01-28
Göteborg, 2013-01-30
Stockholm, 2013-03-13
THE - The Human Element
THE - The Human Element
Ditt inre ledarskap. Att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Varför nöja sig med mindr…
30 900 kr
Järna, 2013-03-04
Järna, 2013-04-22
Stockholm, 2013-06-24
Chef- och ledarprogrammet
Chef- och ledarprogrammet
Vill du få dina medarbetare att växa? Vill du bli trygg i din roll som chef och ledare?  Vill…
59 900 kr
Stockholm, 2013-03-04

Några coachingtips

Utveckla dina medarbetare

Coachande LedarskapEn coachande ledare vet att gruppens framgång hänger på den enskilda individens insats. För att dina arbetsgrupp ska lyckas är god arbetsmiljö och trivsel två viktiga grundförutsättningar. En av dina uppgifter är därför att se till att gruppen har rätt sammansättning, att medarbetarna trivs ihop och att det råder en bra gemenskap på arbetsplatsen.

Lyssna och ställ frågor

Ett coachande ledarskap handlar lika mycket om att ställa rätt frågor som att lyssna på medarbetarnas åsikter och förslag. Vilka är problemen? Hur kan de lösas? Vilka är möjligheterna? osv. En coachande ledare bör ständigt bästa söka efter “trånga sektorer” och hitta nya lösningar på problem i verksamheten.

Coacha och inspirera

För att bli framgångsrik i ditt coachande ledarskaps måste du engagera, motivera och inspirera din personal. Det handlar om att hitta styrkorna hos varje individ och försöka utveckla dessa. Visa din uppskattning när någon presterat extra bra och skapa en dynamisk arbetsplats där känslan är att “allt är möjligt”. Då kommer varje medarbetare att nå sin fulla potential.

Nyckelord

coachande, ledarskap, coaching, coach, coachning, ledare, ledare, chef, chefer, kurs, utbildning