Är du en coachande ledare?

2010-02-23

coach På senare år har det gått inflation i coaching-begreppet. Jobbcoach, Coachande ledare, Säljcoach – ja detta är bara några exempel på några titlar som dykt upp på senare tid.

Men vad innebär det att vara coach egentligen? Enkelt översatt kan man säga att en coach är någon som tränar andra. Begreppet och arbetssättet har funnits länge i idrottsvärlden och har nu även anammats av näringslivet. Lite mer nyanserat kan man säga att en coach är mer inriktad på att stödja och entusiasmera sina medarbetare jämfört med en chef som leder genom skapa struktur och dela ut direktiv.

Lämna en kommentar