Fem tips för coachande ledarskap

2010-03-23

Fem-tips-for-coachande-ledarskap Coachande ledarskap är ett relativt nytt och spännande sätt att utöva ledarskap på. Det går ut på att varje medarbetare är unik och har något speciellt att tillföra företaget. Som coachande ledare ska du stötta personalen och motivera dem till att själva hitta lösningar och utveckla sig, vilket sedan ger mervärden inte bara för personalen själv, utan för hela företaget. Här kommer fem tips för ett coachande ledarskap:

  • Ställ frågor till dina medarbetare – genom att ställa frågor om hur dina medarbetare mår, hur de tänkt när de löst en viss uppgift och så vidare visar att du är intresserad och engagerad som ledare.
  • Låt dina medarbetare själv finna svar på lösningar – om dina medarbetare stöter på problem eller kör fast, lös då inte problemen åt dem utan ge dem verktyg och redskap för att själva kunna finna lösningar.
  • Sätt upp mål och delmål – genom att sätta upp ett större mål och flera delmål på vägen så ser medarbetarna vad de ska jobba emot och det kan sporra dem till att jobba mot målen. Glöm inte att sätta er ned och stämma av målen då och då.
  • Ge medarbetarna ansvar – som chef är det lätt att ta på sig hela ansvaret och styra sina medarbetare, men genom att ge medarbetarna ansvar för små eller stora områden så ökar du deras självkänsla och får även en ny infallsvinkel.
  • Skaffa insyn i medarbetarnas vardag – för att kunna sätta dig in i medarbetarnas värld så måste du skaffa insyn. Kanske kan du vara med i det dagliga arbetet under en dag? Ställ frågor och be om insyn.
Bildkälla: http://www.flickr.com/photos/artinstituteofportland/3508430076/

Lämna en kommentar