Hantera konflikter

2010-07-18

Konflikter är en oundviklig del av varje arbetsplats. Du som chef måste därför förhålla dig till och hantera de situationer som kommer att uppstå.

Det finns en mängd olika sätt att som chef tackla konflikter och du bör vara medveten om några olika grepp och tekniker du kan ta till. För det är viktigt att hålla sig objektiv och kylig. Man bör inte lägga sig i konflikten utan hantera den rationellt och ha avdelningens och företagets bästa för ögonen.

Hur allvarlig är konflikten? Ibland räcker det att prata igenom saker och ting med de inblandade. Missförstånd och dålig kommunikation är en vanlig konflikthärd och löses ofta ganska enkelt genom tydligare kommunikation. Om situationen är mer komplicerad kan det vara så att en omfördelning av arbetsuppgifter gör att två personer som inte jobbar bra ihop minskar sin kontakt och därmed minskar även risken att konflikter uppstår.

Lämna en kommentar