Utvärdera dig själv

2010-11-20

Ibland måste du själv ta hjälp för att kunna stötta andra i deras karriärer. Om du förstår hur du själv fungerar och vad du är bra och dålig på blir arbetet att coacha andra så mycket lättare. I vissa situationer är det nästintill en förutsättning för att överhuvudtaget kunna hjälpa.
Ofta har vi lättare att uppmärksamma de fel hos andra som vi själva delar med dem. Just denna tendens kan göra det svårare att coacha och stödja en person till utveckling. I och med att du själv har behov av stöd blir det svårt att stötta andra.
Det kan vändas till en fördel dock. Om du blivit medveten om dina brister och själv jobbar med dem har du genom personliga erfarenheter extra styrka i att coacha dina medarbetare. Vilka metoder har fungerat mindre bra och vad har fungerat bättre för dig?

Lämna en kommentar