Vad är ett coachande ledarskap

2010-03-25

Vad-ar-ett-coachande-ledarskap Coachande ledarskap är en ledarstil bland många. Det har sin grund i idrottens värld, där tränaren coachar en individ eller ett lag till framgång istället för att leda och styra dem. I ett idrottslag har alla sina unika egenskaper och alla bidrar tillsammans till segrar och framgångar. På samma sätt kan man se en arbetsplats. En grundtanke i det coachande ledarskapet är att chefen coachar sina medarbetare och stöttar dem. Chefen visar på möjligheter och vilka verktyg som finns för att lösa ett problem och sedan får medarbetarna själva lösa problemet istället för att chefen fixar det åt dem. På så sätt får man självgående, välmotiverade och mer lojala medarbetare. Det var den forna racerstjärnan John Whitmore som grundade begreppet coachande ledarskap. Han ställer alltid fyra frågor till sina medarbetare:

  • Mål: vad exakt vill du?
  • Verklighetsuppfattning: hur ser det egentligen ut just nu?
  • Valmöjligheter: vad kan du göra?
  • Handling: vad kommer du att göra?

Genom dessa fyra frågor fick han sina medarbetare att verkligen tänka till innan de tog itu med en uppgift.

Bildkälla: http://www.flickr.com/photos/jsgraphicdesign/1912816725/

Lämna en kommentar