Vad utmärker en skicklig ledare

2010-04-29

En skicklig ledare måste kunna hantera såväl krav som förväntningar från ledning och medarbetare. Ledaren måste också kunna anpassa sitt ledarskap efter rådande situation. I ett företag kan saker och ting ändras med kort varsel. Det kan bero på yttre faktorer, men också på medarbetarnas förutsättningar. Det är viktigt att kunna coacha sina medarbetare även när situationen förändras.

Vidare bör en skicklig ledare ha en bra balans mellan resultat och relationer. När det gäller resultat krävs exempelvis vilja att åstadkomma resultatet, en tydlig vision om vad som ska uppnås och mod att ställa krav. När det gäller relationer krävs exempelvis lust och vilja att leda, coacha medarbetarna, en förmåga att skapa förtroende, en förmåga att kommunicera samt självinsikt och personlig mognad. Har man allt detta, då behöver man inte tvivla på att man är en skicklig ledare.

Lämna en kommentar