Artiklar

Ta dig vidare

2012-10-26
Är du inte på den plats du vill vara idag? Identifiera vart du vill och hur du ska ta dig dit. Saknar du ett mål kommer du aldrig att självständigt kunna styra din karriär utan kommer istället att driva vind för våg och sakna riktning ...

Effektiva möten

2011-01-30
Har du hamnat i en ond cirkel där det ena långa mötet avlöser det andra? Då gäller det att sätta stopp och tänka över hur ni på ditt företag hanterar möten. Det finns många olika typer av möten och därför går det inte att skapa ...

Utvärdera dig själv

2010-11-20
Ibland måste du själv ta hjälp för att kunna stötta andra i deras karriärer. Om du förstår hur du själv fungerar och vad du är bra och dålig på blir arbetet att coacha andra så mycket lättare. I vissa situationer är det nästintill en förutsättning ...

Gör hellre fel än inget

2010-10-12
Som chef förväntas du agera och ta ställning i alla möjliga och omöjliga situationer. Ibland är det lätt, ibland är det svårare. Oavsett komplexitet är det ditt ansvar att agera och leda gruppen. Hur tar du beslut och leder vid svåra vägskäl? Den svenska ...

Hantera prestationsångest

2010-09-27
Prestationsångest drabbar den bästa. Lär dig hantera dina känslor och att se när andra drabbas av dem och du blir en bättre chef. Som chef behöver du dels hantera din egen vilja att prestera och dels guida dina anställda till att balansera sina ambitioner. ...

Oheliga allianser

2010-08-07
Självklart hade det varit trevligast att endast omge dig med kollegor du har lätt att samarbeta med. I verkligheten kommer du dock alltid att behöva samarbeta med olika personlighetstyper. Oavsett era grundförutsättningar måste du alltså lära dig hantera alla. Ofta väljer vi att minimera ...

Hantera konflikter

2010-07-18
Konflikter är en oundviklig del av varje arbetsplats. Du som chef måste därför förhålla dig till och hantera de situationer som kommer att uppstå. Det finns en mängd olika sätt att som chef tackla konflikter och du bör vara medveten om några olika grepp ...

Aktivt lyssnande

2010-06-11
För att kunna coacha medarbetare behöver du lyssna på dem. Aktivt lyssnande innebär ett förutsättningslöst lyssnande. Släpp alla störande tankar och förutfattade meningar, ett nyfiket och öppet sinne är rätt attityd. Det finns några tekniker du kan ta till dig som kan hjälpa dig ...

Vad utmärker en skicklig ledare

2010-04-29
En skicklig ledare måste kunna hantera såväl krav som förväntningar från ledning och medarbetare. Ledaren måste också kunna anpassa sitt ledarskap efter rådande situation. I ett företag kan saker och ting ändras med kort varsel. Det kan bero på yttre faktorer, men också på medarbetarnas ...

Vad är ett coachande ledarskap

Vad är ett coachande ledarskap
2010-03-25
Coachande ledarskap är en ledarstil bland många. Det har sin grund i idrottens värld, där tränaren coachar en individ eller ett lag till framgång istället för att leda och styra dem. I ett idrottslag har alla sina unika egenskaper och alla bidrar tillsammans till ...