Artiklar

Gör hellre fel än inget

2010-10-12
Som chef förväntas du agera och ta ställning i alla möjliga och omöjliga situationer. Ibland är det lätt, ibland är det svårare. Oavsett komplexitet är det ditt ansvar att agera och leda gruppen. Hur tar du beslut och leder vid svåra vägskäl? Den svenska ...

Oheliga allianser

2010-08-07
Självklart hade det varit trevligast att endast omge dig med kollegor du har lätt att samarbeta med. I verkligheten kommer du dock alltid att behöva samarbeta med olika personlighetstyper. Oavsett era grundförutsättningar måste du alltså lära dig hantera alla. Ofta väljer vi att minimera ...

Aktivt lyssnande

2010-06-11
För att kunna coacha medarbetare behöver du lyssna på dem. Aktivt lyssnande innebär ett förutsättningslöst lyssnande. Släpp alla störande tankar och förutfattade meningar, ett nyfiket och öppet sinne är rätt attityd. Det finns några tekniker du kan ta till dig som kan hjälpa dig ...

Vad utmärker en skicklig ledare

2010-04-29
En skicklig ledare måste kunna hantera såväl krav som förväntningar från ledning och medarbetare. Ledaren måste också kunna anpassa sitt ledarskap efter rådande situation. I ett företag kan saker och ting ändras med kort varsel. Det kan bero på yttre faktorer, men också på medarbetarnas ...

Är du en coachande ledare?

Är du en coachande ledare?
2010-02-23
På senare år har det gått inflation i coaching-begreppet. Jobbcoach, Coachande ledare, Säljcoach - ja detta är bara några exempel på några titlar som dykt upp på senare tid. Men vad innebär det att vara coach egentligen? Enkelt översatt kan man säga att ...